NL   FR   EN

Pijn / gevoelloosheid in de hand door zenuwbeknelling

Pijn, gevoelloosheid, krachtverlies of tintelingen in de hand kunnen veroorzaakt worden door een zenuwbeknelling in een hoger gedeelte van de arm, waardoor zenuwen die de werking van de hand aansturen geïrriteerd raken. De meest voorkomende aandoeningen zijn het carpaal tunnel syndroom en de nervus ulnaris compressie in de elleboog. Als rust, kinesitherapie, injecties of andere conservatieve behandelingen geen oplossing zijn, biedt een operatie in de meeste gevallen soelaas. Deze worden uitgevoerd door de afdeling neurochirurgie van het OLV Ziekenhuis.