NL   FR   EN

Rugpijn & nekpijn

Wervelkolomafwijkingen: spondylolisthesis en stenose

Spondylolisthesis: verschuiving van wervels tegenover mekaar

Bij spondylolisthesis zijn, door een slechte verbening, twee wervels in voor- of achterwaartse richting ten opzichte van elkaar verschoven. Patiënten hebben vaak een overmatig holle rug. Dikwijls verloopt de aandoening zonder klachten, maar soms treden lagerugklachten op. Bij pijn vermijdt men best belastende activiteiten, zoals intensief sporten.

De oplossing : spondylodese of arthrodese

In ernstige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de wervels operatief vast te zetten met schroeven, staven en platen. Dit noemt men spondylodese of arthrodese.

Deze ingreep gebeurt met beeldgeleiding, zodat de schroeven zeer nauwkeurig geplaatst worden. Dit kan door gebruik te maken van scopietoestellen of van de O-arm. Dit innovatieve toestel maakt het mogelijk om tijdens de operatie zelf zeer nauwkeurige CT-beelden te maken. Tevens kan de ingreep kan op een minimaal invasieve manier, waarbij een zeer beperkte incisie volstaat.

Lumbale kanaalstenose: vernauwing van het lendenwervelkanaal

Sommige mensen worden geboren met een lumbaal wervelkanaal dat kleiner is dan gebruikelijk. Dit is geen ziekte maar een anatomische variante die op termijn aanleiding kan geven tot klachten. Zeker bij verkalkingen of artrose kan er een belangrijke druk ontstaan op de zenuwbundel die in het wervelkanaal loopt. Hierdoor treedt uitstralende pijn op in de onderste ledematen bij het wandelen, waardoor de patiënt zelfs moeten stoppen. Men spreekt van ‘etalagebenen'. Na een tijdje rust verdwijnen de pijnklachten en kan de patiënt verder stappen. Omdat deze symptomen ook optreden bij verminderde doorbloeding in de onderste ledematen, wat claudicatio wordt genoemd, worden deze symptomen bestempeld als ‘neurogene claudicatio'.

De oplossing: laminectomie

Wanneer de klachten uitgesproken zijn en hinderlijk worden, kan een operatieve correctie worden voorgesteld. Met een laminectomie wordt de normale grootte van het kanaal hersteld. Dit kan met een open operatie gebeuren, maar ook, zoals bij de lumbale discectomie, minimaal invasief door werkkokers (minitubes).

Cervicale kanaalstenose: vernauwing van het halswervelkanaal

Een vernauwing van het wervelkanaal kan ook plaatsvinden in de halswervels, waardoor druk wordt uitgevoerd op het ruggenmerg. De klachten die hiermee gepaard gaan, zijn voornamelijk tintelingen in de handen, stoornissen van de fijne handmotoriek (bijvoorbeeld bij naaiwerk), gangmoeilijkheden en uiteindelijk belangrijke verlammingsverschijnselen.

Het is van groot belang om de diagnose vroegtijdig te stellen. Hiervoor wordt een MR gemaakt van de cervicale wervelkolom. Hierdoor kunnen we de druk op het ruggenmerg goed vaststellen en zelfs ook veranderingen in het ruggenmerg zelf.

De oplossing: cervicale laminectomie

Een operatieve correctie van de afwijkingen kan meestal langs de voorzijde gebeuren (zie cervicale discectomie), maar het is soms noodzakelijk om de operatie langs de achterzijde (langs de nek) uit te voeren. Men spreekt dan van een cervicale laminectomie.

Vernauwing halswervelkanaal: Cervicale laminectomie

Met een laminectomie wordt de normale grootte van het wervelkanaal hersteld. Dit kan met een open operatie gebeuren, maar ook, zoals bij de lumbale discectomie, minimaal invasief door werkkokers (minitubes).

Het herstel na deze ingreep hangt af van de toestand van de patiënt vóór de operatie. Als er al uitvalsverschijnselen aanwezig waren, dan is het mogelijk dat deze slechts gedeeltelijk of niet meer herstellen. De operatie zal dan verdere verergering vermijden.

Folder

Raadpleeg hier onze folder met raadgevingen na een cervicale laminectomie.