NL   FR   EN

Rugpijn & nekpijn

Breuken van de wervels en indeukingsfracturen door osteoporose

Wervelbreuken hebben doorgaans twee oorzaken: enerzijds ongevallen en anderzijds osteoporose (botontkalking), die meestal voorkomt op hogere leeftijd.

Het team neurochirurgie van het OLV Ziekenhuis Aalst is gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoeningen.

Traumatische breuken of ontwrichting van de wervels

Wervels kunnen op verschillende manieren beschadigd worden door ongevallen: val van een hoogte, sportongevallen bij fietsers of paardrijders enz.

Afhankelijk van de aard van de breuk, zal de neurochirurg de geschikte behandelwijze voorstellen.

Breuk van de 11de ruggenwervel na val van paard

Breuk van de 11de ruggenwervel na val van paard

Wanneer de breuk minder ernstig is, kan men de wervel terug herstellen door kyphoplastie, waarbij halfvloeibaar 'cement' in de wervel wordt ingespoten. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de osteoporotische indeukingsfractuur.

Breuk van ruggenwervel: voor kyphoplastie Breuk van ruggenwervel: na kyphoplastie

Bij ernstigere fracturen kunnen schroeven en staven nodig zijn om de breuk te herstellen, al dan niet in combinatie met kyphoplastie. Deze operaties gebeuren zo veel mogelijk via de minimaal invasieve technieken, zodat de pijn na de ingreep minimaal is en het herstel vlotter verloopt.

Bij dergelijke ingrepen wordt de plaatsing van schroeven en/of platen tijdens de operatie of het inspuiten van de cement nauwkeurig gemonitord door de O-arm. Dit innovatieve toestel maakt het mogelijk om tijdens de operatie zelf zeer nauwkeurige CT-beelden te maken.

Vertebroplastie: Ernstige breuk van de
		                    12de borstwervel Vertebroplastie: Anatomisch
		                    herstel van de wervel

Hierboven een ernstige breuk van de 12de borstwervel. Herstel door middel van ballon vertebroplastie en stabilisatie met schroeven en staven.

Dezelfde breuk bij radiografische controle na 9 maanden: anatomisch herstel van de wervel. De patiënt is pijnvrij.

Indeukingsfracturen door osteoporose

Op hogere leeftijd krijgen patiënten, vooral vrouwen, regelmatig te kampen met osteoporose (botbroosheid). Een gevolg daarvan zijn breuken, vaak na een banale val. Denken we maar aan de veel voorkomende pols- of heupfracturen. Maar ook de wervels kunnen te lijden hebben onder osteoporose: de wervels raken ‘ingezakt’ of ‘ingedeukt’. Om deze ‘osteoporotische indeukingsfracturen’ van de wervels te herstellen, wordt doorgaans de techniek van de ballon kyphoplastie of vertebroplastie (uitsluitend inspuiting met cement) toegepast.

Dit is een heelkundige techniek waarbij op een minimaal invasieve manier een wervelfractuur wordt hersteld door het inspuiten van een bijzonder soort ‘cement’.

Hoe verloopt een ballon vertebroplastie of kyphoplastie?

De procedure gebeurt onder algemene verdoving. Twee canules (holle buisjes) worden langs de rug tot in de gebroken wervel gebracht. Dit gebeurt uiterst precies en veilig doordat tijdens de operatie voortdurend beelden gemaakt worden met twee radioscopietoestellen.

Door de holle buisjes wordt een ballon tot in de wervel geschoven en opgeblazen. Zo wordt de wervel als het ware ‘opgekrikt’ en ontstaat er een holte. Na wegnemen van de ballonnen wordt deze holte opgevuld met half-vloeibare cement. Door de gecreëerde holte in de wervel en het gebruik van de half-vloeibare cement loopt de cement niet uit de wervel en kan hij ook niet in de bloedsomloop terecht komen.

Ballon vertebroplastie Kyphoplastie

De cement wordt volledig hard na enkele uren en twaalf uur later al kan de patiënt opstaan.

De resultaten bij patiënten met ‘ingezakte’ wervels zijn uitstekend: de pijn is beduidend minder en men voorkomt verdere inzakking. Dit is belangrijk, want zo vermijdt men uitgesproken bochelvorming.

Kyphoplastie en vertebroplastie worden onder welbepaalde omstandigheden uitgevoerd. Voor de ingreep worden altijd financiële afspraken met patiënt gemaakt aangezien deze behandeling niet meer wordt terugbetaald.

Film (in het Engels) (opent nieuw venster)