NL   FR   EN

Pioniers in gezondheid

Wakkere hersenchirurgie

Onze hersenen zijn het commandocentrum van ons lichaam. Zij sturen alle lichaamsfuncties aan. Het is dus belangrijk om bij hersenoperaties zeer voorzichtig te werk te gaan, zodat er geen belangrijke zones geraakt worden (denk maar aan de spraakcentra, of de motorische centra die arm-, been- en aangezichtsbewegingen uitvoeren). Wanneer een gezwel zich in de buurt van deze zones bevindt, zal de neurochirurg in samenspraak met de patiënt opteren voor een wakkere ingreep, waarbij de patiënt tijdens de operatie wakker gemaakt wordt om aanwijzingen te geven.

De manier waarop de hersenen werken en georganiseerd zijn, is voor elke persoon anders. Zo is er bijvoorbeeld al een groot verschil tussen links- en rechtshandige patiënten. Maar ook het letsel of de tumor kan de aansturingszones in de hersenen verplaatsen. Daarom is een individuele, precieze aanpak zeer belangrijk.

Met een functionele MRI worden voor iedere patiënt afzonderlijk de verschillende hersengebieden in kaart gebracht (het ‘mappen' en laten oplichten van de gebieden die instaan voor de bewegingen of voor de spraak). Deze mapping gebeurt door bijvoorbeeld de hand te laten bewegen of door de spraak te testen.

Maar ook deze techniek van ‘mapping' geeft geen 100% volledig correcte weergave van de gevaarlijke zones in de hersenen. Daarom is het nodig om de kritische zones extra precies te lokaliseren in wakkere toestand, waarbij de patiënt opdrachten moet uitvoeren met handen en vingers, armen en benen, aangezicht. Ook moet de patiënt verschillende spraakoefeningen uitvoeren. Het wakkere gedeelte van de operatie duurt anderhalf tot twee uur.

Het belangrijkste voordeel van een dergelijke ingreep is dat men tijdens de operatie een onmiddellijke controle heeft over de gevaarlijke hersengebieden. Zo blijft het risico op blijvend letsel tot een minimum beperkt. Bovendien kan men door alle verschillende beeldvormingstechnieken, ‘mapping' en wakkere hersenchirurgie te combineren letsels opereren die vroeger niet geopereerd konden worden.

Film (in het Engels - niet voor gevoelige kijkers)